Działania

Kancelaria w codziennej pracy stosuje szereg rozwiązań informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, które pozwalają znacząco skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika. W swojej pracy wykorzystujemy następujące rozwiązania informatyczne:

  • CEPIK – Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  • EPU – Kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej,
  • Ognivo – Elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników,
  • ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Nasz adres: KSDanielPospiech/domyslna,
  • ZUS PUE – Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek,
  • System Rejestrów Państwowych PESEL,
  • Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych – Elektroniczny dostęp do rejestru zastawów,
  • Baza Danych Ksiąg Wieczystych – Elektroniczny dostęp do wyszukiwarki Ksiąg Wieczystych,
  • Monitor Postępowania Egzekucyjnego MPE,
  • KomornikOnline.
Zadzwoń do nas