Właściwość terytorialna

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.
Komornik Sądowy Daniel Pośpiech działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, którego właściwość terytorialna obejmuje: część miasta Poznania w granicach dzielnic Nowe Miasto i Wilda oraz obszarów gmin:

  • Czerwonak,
  • Swarzędz,
  • Puszczykowo
  • i Luboń.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń w tym opróżnienie lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zadzwoń do nas